SOS Балдар Айылдары Кыргызстан

Ар бир балага сүйүктүү үй

  • РУ  |  
  • КЫР  |  
  • EN
азыр жардам көрсөтүү

Коомдук- укуктук иш чара

«Кыргызстандын SOS Балдар Айылдары» Коомдук фондунун коомдук-фонддук укуктуулугу Кыргызстандагы жетим балдардын, ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын, жана ошондой эле ата-энесинин камкордугун жоготуу коркунучунда турган балдардын укуктарын коргоого жана алдыга жылдырууга багытталган.
Балдар үчүн үй- бүлөлүк кам көрүүнү камсыз кылуу боюнча чоң тажрыйбасы бар болгон, SOS Балдар айылдары Кыргызстандын саясатынын жана практикасынын жакшы жакка өзгөрүшү үчүн иш чараларды кабыл алат. Оор жашоо кырдаалында турган балдар менен түздөн-түз иш жүргүзгөн уюм катары, Коомдук фонд балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын толугу менен камсыз кылууну пропагандалайт. Мындай тайпадагы балдар менен иш жүргүзүүдөгү биздин тажрыйбабыз жергиликтүү деңгээлде жана улуттук деңгээлде маалымат- пропагандалык иш жүргүзүүнү өнүктүрүүгө бекем негиз берет.
SOS Kinderdorf International уюмунун демилгеси жана катышуусу менен, кам көрүүдөгү балдардын укуктарынын альтернативдик формаларын камсыз кылуу үчүн, «Балдар үчүн сапаттын стандарттары», «Альтернативдик кам көрүү боюнча БУУнун жетектөө директивалары» сыяктуу маанилүү документтер иштелип чыкты жана кабыл алынды.

Фонддун коомдук-укуктук иш жүргүзүүсү төмөндөгүлөргө багытталган:
- ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын, жана жетим балдардын укуктарын алдыга жылдыруу;
- балдардын балдар үйлөрүнө орношуп калуусун алдын алуу максатында, социалдык кызматтарды алдыга жылдыруу;
-ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн аларды жайгаштыруунун альтернативдик системасынын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;
-кам көрүү системасынын бүтүрүүчүлөрүнүн укуктарын алдыга жылдыруу; 

Кыргызстандагы ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын кырдаалды изилдеп карап чыгуу максатында коомдук фонд, ар бир төрт жылда балдардын укугун сактоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөт. 
2009- жылы Коомдук фонд кам көрүү системасынын бүтүрүүчүлөрүнүн укуктарын алдыга жылдыруу боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул иштин чегинде балдардын турак- жайга, социалдык кызматтарга, билим алууга, жумушка орношууга жана социалдык жактан активдүүлүккө болгон укуктары каралган.
 

Биздин кеңселер

Дүйнөдөгү 133 өлкө менен аймактардагы 2100 ашуун программалар.

Башкы кеңсе - 720001 Бишкек, Исанов көч., 94 /3.

Тел.: (+996) 312 611546

Факс: (+996)312 611552

Кененирээк
Помогите детям