SOS Балдар Айылдары Кыргызстан

Ар бир балага сүйүктүү үй

  • РУ  |  
  • КЫР  |  
  • EN
азыр жардам көрсөтүү

SOS Жаштар Үйлөрү

Жаштар үйү (ЖҮ) SOS Балдар айылдарынын структуралык бөлүкчөсү болуп эсептелет, ал балдар айылдарынын балансында турат. ЖҮ нүн ишмердүүлүгүнүн негизги  максаты- профориентация жана  профессия алуу боюнча өспүрүмдөрдүн социалдык жана жашоо тажрыйбаларын андан ары өнүктүрүү, себеби бул аларды туруктуу киреше жана үй менен камсыз кылат. 
Жаштар үйүндө иштөө - окуну аяктап , андан ары бир кесипке ээ болууга багытталган; кошумча билим жана тажрыйбаларды алууга багытталган; профориентация жана профессияны тандоо; жеке адамдык жана жана профессионалдык сапаттарды түзүү, жумушка орношууга көмөк көрсөтүү;биринчи жумушка кирүү; ошондой эле психологиялык жактан жетилүү, жана жаштардын өз алдынча жашоо тажрыйбаларын өнүктүрүү.
 

Жаштарды асыроонун максаты- жаштардын өсүшү үчүн, алардын шыктарын, кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн жана аларды өз алдынча, көз карaнды эмес жашоого билим алуу аркылуу даярдоо, профессия алуу жана аны менен кошо социалдык жана жашоо тажрыйбаларын алуу.  

Жаштарды жана балдарды асыроо SOS Балдар айылдарында, жаштарды жана балдарды жарым көз карандысыздык программасынын чегинде, жана этабы менен жандоо аркылуу ишке ашырылат. Качан гана ар бир жаш өспүрүм SOS уюмдан чыккан мезгилде өз алдынча жашоосунда төмөндөгү сапаттарга ээ болсо, максатка жетиштик деп эсептелет:

Профессия алышат - негизги жалпы билими бар болот, жеке кызыкчылыктарына жана шыгына жараша кошумча билим алат жана сапаттуу профессионалдык даярдык алат, ошондой эле    практикалык профессионалдык тажрыйба алат.  

Жумушу жана туруктуу кирешеси болот - жумушка орношкон жана туруктуу кирешеси бар.

Жашаган жери бар - жашаган жери менен камсыз болгон : өзүнүн жашаган жери бар же узак мөөнөт шарты менен турак жайды ижарага алат.  

Социалдык тажрыйбалары бар  - коомдо жашай алат:башка адамдар менен мамиле түзө алат, конфликттерди чече алат, өзүнүн укуктарын жана милдеттерин билет, жана башка жарандардын укуктарын, милдеттерин, кызыкчылыктарын сыйлайт.

Жашоодо керек болуучу тажрыйбалары бар - күнүмдүк жашоодо керек болуучу практикалык тажрыйбалары бар, өзүнүн психикалык жана физикалык ден соолугу жөнүндө камкөрө биле алат, акчаларды рационалдуу пайдалана алат, үй чарбасын жүргүзө алат, окуусуна жана ишине кошумча кызыкчылыктарды таба биле алат.  

Эмоционалдык жактан туруктуу - жашоого позитивдүү көз карашта, өзүнүн өткөндөгү жашоосун кабыл алып, таандык сезимин иштеп чыга алат, ошондой эле өзү жана башкалар жөнүндө кам көрө алат.  

Жарым көз каранды эмес жашоонун программасы  (ЖКЖ) 

Жарым көз каранды эмес жашоо программасынын максаты- жаш өспүрүмдөрдүн өз алдынча жашоо тажрыйбаларын өнүктүрүү жана аларды толук көз карандысыздыкка даярдоо.
SOS тарбиялануучуларды колдоо иштери бул этапта тарбиялануучулардын туруктуу жана стабилдүү жумушка орношушун колдоо, өз алдынча жашоо жана бара-бара толук көз карандысыздыкка өтүү; ошондой эле туура келген турак-жай сатып алуу.
 

Биздин кеңселер

Дүйнөдөгү 133 өлкө менен аймактардагы 2100 ашуун программалар.

Башкы кеңсе - 720001 Бишкек, Исанов көч., 94 /3.

Тел.: (+996) 312 611546

Факс: (+996)312 611552

Кененирээк
Помогите детям