SOS Балдар Айылдары Кыргызстан

Ар бир балага сүйүктүү үй

  • РУ  |  
  • КЫР  |  
  • EN
азыр жардам көрсөтүү

Социалдык жетимчиликти алдын алуу

Үй-бүлөнү чыңдоо Долбоору, Чолпон-ата шаары 

2006 –жылдын апрель айынан баштап, Чолпон-Ата шаарында «үй-бүлөнү чыңдоо» долбоору иштей баштады. Долбоордун максаты- өз биологиялык үй-бүлөлөрүнөн кеткен балдардын санын азайтууга багытталган, жана баланын өз үй-бүлөсүндө тарбиялануу, өсүү укугун коргогон, үй-бүлөнүн ишке аша элек мүмкүнчүлүктөрүн социалдык, психологиялык жана материалдык колдоо көрсөтүү аркылуу баланын укугун ишке ашыруу
Долбоордун бенефициарлары  Ыссык-Көл районунун эрезе жашка жете элек балдары менен, жана төмөн жашоо деңгээли менен, тобокел (жашоо деңгээлинин төмөн болушу, кедейчилик, оору, үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн каза болуп калышы, үй-бүлөдөгү пикир келишпестиктер, кайталанган үйлөнүүлөр, көп балалуулук, үй-бүлөдөгү түшүнбөстүк. ж.б. ), булл баланы  алыстатуунун алдында турат.
Долбоор тарабынан үй-бүлөлөргө көрсөтүлүүчү кызматтардын пакети:
Бул тизме баардыгын камтыбайт, жана «үй-бүлөнү чыңдоо» долбоордун конкреттүү муктаждыктарына жараша өзгөрүшү жана кеңейтилиши мүмкүн.
• Билим берүү жагынан колдоо
• Ден соолугун колдоо
• Социалдык жактан колдоо 
• Психологиялык жактан колдоо
• Ата-энесинин колдоосу
• Экономикалык жактан колдоо
• Юридикалык жактан колдоо 
• Жашоо тиричилик шарттарын жакшыртуу жагынан колдоо
• Тамак-ашы жагынан колдоо
• Бош убактысын уюштурууда колдоо
• Кийим менен камсыз кылууда колдоо
• Юридикалык жардам

Долбоордун акыркы максаты үй-бүлөлөргө өздөрү бакыбат абалда болуп, балдары үчүн кам көрүп,аларга коргоону камсыз кылуусуна жардам берүү, жана балдар ата-энелеринин кам көрүүсүн жоготуп алуу тобокелин алдын алуу. Башка маанилүү аспекттердин бири жергиликтүү коомчулуктун потенциалын бекемдөө, балдар ата-энесинин кам көрүүсүн жоготуп алуу тобокелинин алдында турганда, ар кандай кырдаалдарга анын реакция кылышынын сапатын жакшыртуу.

Биздин кеңселер

Дүйнөдөгү 133 өлкө менен аймактардагы 2100 ашуун программалар.

Башкы кеңсе - 720001 Бишкек, Исанов көч., 94 /3.

Тел.: (+996) 312 611546

Факс: (+996)312 611552

Кененирээк
Помогите детям