SOS Балдар Айылдары Кыргызстан

Ар бир балага сүйүктүү үй

  • РУ  |  
  • КЫР  |  
  • EN
азыр жардам көрсөтүү

Биздин көрүүбүз

ДҮЙНӨНҮН БАРДЫК БАЛДАРЫНА БИЗ ЭМНЕНИ КААЛАЙБЫЗ 


Ар бир бала үй-бүлөгө таандык 

Үй-бүлө – бул коомдун жүрөгү. Үй-бүлөдө ар бир бала өзүн корголуу, коопсуз сезет,жана үй-бүлөгө тиешелүү экендигин сезгенде канааттануу сезими пайда болот. Бул жерде балдар баалуулуктарды түшүнүшөт жана өмүр бою узакка созулган мамилелерди түзүшөт.Үй-бүлөлүк чөйрө аларга бекем фундамент түзөт, ага өздөрүнүн жашоосу курулат.

Ар бир бала сүйүүгө бөлөнүп өсөт. 

Сүйүү жана  үй- бүлөгө кабыл алынуу аркылуу баланын эмоционалдык жаралары айыгат жана ишеним сезими пайда болот. Балдар башка адамдарга жана өзүнө ишенүүгө үйрөнөт. Ар бир өзүнө ишенген гана бала өзүнүн ишке аша элек мүмкүнчүлүктөрүн ачып, ишке ашыра алышат. 

Ар бир бала сыйлоо менен өсөт. 

Ар бир баланын үнү угулат, жана чындап кабыл алынат. Балдар өздөрүнүн жашоосуна таасирин тийгизген чечимдерди кабыл алышат, жана аларды өздөрүнүн өнүгүшүнө багытташат. Бала сыйлоо атмосферасында,өзүнүн коомунун жана үй-бүлөсүнүн баалуу мүчөсү сезиминде өсөт. 

Ар бир бала корголгон жагдайда өсөт. 

Балдар зомбулуктан, көңүл бурбай койгон мамиледен, эксплуатациядан жана согуш чыгып кесе, же жаратылыш апааттары болуп кеткен учурлардан ,өздөрүн корголуу сезишет. Балдар жашай турган жери, тамак-ашы,медициналык жардам жана билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. 

Биздин кеңселер

Дүйнөдөгү 133 өлкө менен аймактардагы 2100 ашуун программалар.

Башкы кеңсе - 720001 Бишкек, Исанов көч., 94 /3.

Тел.: (+996) 312 611546

Факс: (+996)312 611552

Кененирээк
Помогите детям